Akkelien, 34. Ik ben geboren in Franeker en woon al 9 jaar in SchingenKlaas, 41. Ik ben geboren in Franeker en woon al 14 jaar in SchingenMelanie, 4. Ik ben geboren in Schingen en woon al 4 jaar in SchingenThea, 37. Ik ben geboren in Greonterp en woon al 15 jaar in SchingenJohan, 39. Ik ben geboren in Menaldum en woon al 15 jaar in SchingenRienk, 10. Ik ben geboren in Schingen en woon al 10 jaar in SchingenJelmer, 12. Ik ben geboren in Schingen en woon al 12 jaar in SchingenFemke, 8. Ik ben geboren in Schingen en woon al 8 jaar in SchingenAstrid, 3. Ik ben geboren in Schingen en woon al 3 jaar in SchingenCoby, 62. Ik ben geboren in de Waal (Texel) en woon al 37 jaar in Schingen
Scipio, 66. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 37 jaar in SchingenInez, 50. Ik ben geboren in Tubbergen en woon al 24 jaar in SchingenPaul, 63. Ik ben geboren in Bandoeng en woon al 1 jaar in SchingenBodil, 17. Ik ben geboren in Schingen en woon al 17 jaar in SchingenJoke, 60. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 0 jaar in SchingenCor, 67. Ik ben geboren in Haarlem en woon al 1 jaar in SchingenUrsula, 29. Ik ben geboren in Ka Cagayan de Oro City, Philippines en woon al 0 jaar in SchingenBertus, 65. Ik ben geboren in Nijeberkoop en woon al 4 jaar in SchingenLanze Miguel, Ik ben geboren in Ka Cagayan de Oro City, <br>Philippines en woon al 0 jaar in SchingenMinke, 54. Ik ben geboren in Bayum en woon al 25 jaar in Schingen
Johannes,20. Ik ben geboren in Schingen en woon al 20 jaar in SchingenClasien, 50. Ik ben geboren in Witmarsum en woon al 28 jaar in SchingenAart, 55. Ik ben geboren in Hilversum en woon al 28 jaar in SchingenNienke, 17. Ik ben geboren in Schingen en woon al 17 jaar in SchingenSanne, 15. Ik ben geboren in Schingen en woon al 15 jaar in SchingenTjik, 37. Ik ben geboren in Waardenburg en woon al 5 jaar in SchingenJoep, 39. Ik ben geboren in de Krim en woon al 5 jaar in SchingenJelle, 6. Ik ben geboren in Dordrecht en woon al 5 jaar in SchingenWieke, 4. Ik ben geboren in Schingen en woon al 4 jaar in SchingenSuuske, 2. Ik ben geboren in Schingen en woon al 2 jaar in Schingen
Thea, 58. Ik ben geboren in Haarlem en woon al 32 jaar in SchingenGerlof, 57. Ik ben geboren in Haarlem en woon al 32 jaar in SchingenAnneke, 51. Ik ben geboren in Leiden en woon al 10 jaar in SchingenRob, 52. Ik ben geboren in Aalsmeer en woon al 10 jaar in SchingenThijs, 15. Ik ben geboren in Amstelveen en woon al 10 jaar in SchingenPiety, 38. Ik ben geboren in Schingen en woon al 38 jaar in SchingenWybren, 41. Ik ben geboren in Warga en woon al 17 jaar in SchingenMarjanne, 28. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 3 jaar in SchingenGjalt, 28. Ik ben geboren in Dronrijp en woon al 3 jaar in SchingenHester, 0. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 0 jaar in Schingen
Dukke, 72. Ik ben geboren in Ried en woon al 52 jaar in SchingenWiep, 39. Ik ben geboren in Ferwoude en woon al 19 jaar in SchingenTjerk, 41. Ik ben geboren in Ried en woon al 19 jaar in SchingenAafke, 13. Ik ben geboren in Schingen en woon al 13 jaar in SchingenTjitske, 10. Ik ben geboren in Schingen en woon al 10 jaar in SchingenTeddy, 58. Ik ben geboren in Drachstercompagnie en woon al 4 jaar in SchingenRudy, 60. Ik ben geboren in St. Nicolaasga en woon al 4 jaar in SchingenJanny, 59. Ik ben geboren in Zeist en woon al 5 jaar in SchingenCarel, 59. Ik ben geboren in Nijkerk en woon al 5 jaar in SchingenFroukje, 52. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 31 jaar in Schingen
Hans, 53. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 31 jaar in SchingenNanny, 53. Ik ben geboren in Tzum en woon al 27 jaar in SchingenKlaas, 53. Ik ben geboren in Peins en woon al 27 jaar in SchingenNico, 18. Ik ben geboren in Schingen en woon al 18 jaar in SchingenAkke, 57. Ik ben geboren in Grou en woon al 32 jaar in SchingenEllen, 44. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 16 jaar in SchingenHenk, 55. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 16 jaar in SchingenJorrit, 10. Ik ben geboren in Harlingen en woon al 10 jaar in SchingenJildou, 8. Ik ben geboren in Sneek en woon al 8 jaar in SchingenAle, 81. Ik ben geboren in Schingen en woon al 81 jaar in Schingen
Fred, 46. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 15 jaar in SchingenHans, 55. Ik ben geboren in Amstelveen en woon al 30 jaar in SchingenLies, 41. Ik ben geboren in Dokkum en woon al 20 jaar in SchingenGerrit, 45. Ik ben geboren in Menaldum en woon al 6 + 20 jaar in SchingenBouke-Jan, 16. Ik ben geboren in Schingen en woon al 16 jaar in SchingenAnna, 13. Ik ben geboren in Schingen en woon al 13 jaar in SchingenHillie, 24. Ik ben geboren in Beetgumermolen en woon al 2 jaar in SchingenAlbert, 26. Ik ben geboren in Dronrijp en woon al 2 jaar in SchingenEva, 60. Ik ben geboren in Rotterdam en woon al 11 jaar in SchingenMarianne, 57. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 13 jaar in Schingen
Ton, 60. Ik ben geboren in Amsterdam en woon al 13 jaar in SchingenEllen, 71. Ik ben geboren in Solo (Indonesie) en woon al 30 jaar in SchingenJan Atze, 76. Ik ben geboren in Oudehaske en woon al 30 jaar in SchingenAnnegy, 53. Ik ben geboren in Menaldum en woon al 27 jaar in SchingenFrans, 57. Ik ben geboren in Welsrijp en woon al 27 jaar in SchingenHinke, 54. Ik ben geboren in Vrouwenparochie en woon al 35 jaar in SchingenJan, 59. Ik ben geboren in Franeker en woon al 59 jaar in SchingenEelkje, 53. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 33 jaar in SchingenKlaas, 56. Ik ben geboren in Schingen en woon al 56 jaar in SchingenGerard, 23. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 23 jaar in Schingen
Brigitte, 32. Ik ben geboren in Sneek en woon al 5 jaar in SchingenAlex, 39. Ik ben geboren in Eelde/Paterswolde en woon al 5 jaar in SchingenEwan, 0. Ik ben geboren in Schingen en woon al 0 jaar in SchingenYvonne, 56. Ik ben geboren in Willemstad (Curaçao) en woon al 25 jaar in SchingenMartin, 58. Ik ben geboren in Hoek van Holland en woon al 25 jaar in SchingenWim, 52. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 12 jaar in SchingenLouise, 40. Ik ben geboren in Schalsum en woon al 6 jaar in SchingenHerman, 34. Ik ben geboren in Loon op Zand en woon al 6 jaar in SchingenRosali, 4. Ik ben geboren in Schingen en woon al 4 jaar in SchingenArjen, 1. Ik ben geboren in Schingen en woon al 1 jaar in Schingen
Rien, 55. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 7 jaar in SchingenMonno, 56. Ik ben geboren in Leeuwarden en woon al 7 jaar in SchingenTjikke, 38. Ik ben geboren in Schingen en woon al 17 + 17 jaar in SchingenFrans, 43. Ik ben geboren in Oldeberkoop en woon al 12 + 17 jaar in SchingenReni, 14. Ik ben geboren in Schingen en woon al 14 jaar in SchingenOane, 13. Ik ben geboren in Schingen en woon al 13 jaar in SchingenAnneke, 61. Ik ben geboren in Warga en woon al 1 jaar in SchingenFeike, 62. Ik ben geboren in Goutum en woon al 1 jaar in SchingenAfke, 46. Ik ben geboren in Harlingen en woon al 25 jaar in SchingenJohannes, 49. Ik ben geboren in Schingen en woon al 17 + 24 jaar in Schingen
Trudy, 16. Ik ben geboren in Schingen en woon al 16 jaar in SchingenPieter, 14. Ik ben geboren in Schingen en woon al 14 jaar in SchingenAgnes, 11. Ik ben geboren in Schingen en woon al 11 jaar in SchingenKoosje, 57. Ik ben geboren in Terkaple en woon al 9 jaar in SchingenJan, 59. Ik ben geboren in Schingen en woon al 1 + 9 jaar in SchingenJetske, 40. Ik ben geboren in Terwispel en woon al 10 jaar in SchingenGeert, 51. Ik ben geboren in Schingen en woon al 30 + 14 jaar in SchingenSimen, 6. Ik ben geboren in Schingen en woon al 6 jaar in SchingenTine, 66. Ik ben geboren in Slappeterp en woon al 31 jaar in SchingenAnne, 34. Ik ben geboren in Gersloot en woon al 31 jaar in Schingen